MAO SƠN THIÊN SƯ

Maoshan Heavenly Master (2022) (2022)

Nội dung phim

Mao Sơn Thiên Sư kể về Trương Đạo Lĩnh mang theo thanh kiếm quý giá "Thanh Cương Kiếm", áp điệu tội nhân Xích Luyện Quân đến núi Côn Lôn chịu tội. Không ngờ bị mắc bẫy, anh ta rơi vào bẫy, Xích Luyện Quân trốn thoát, và Trương Đạo Lĩnh bị đuổi ra khỏi sư môn. Để thiên hạ thái bình, từ đó Trương Đạo Lĩnh bắt đầu đi tìm tăm dạng của Xích Luyện Quân. Vài năm sau, Trương Đạo Lĩnh đến một nơi và biết được rằng có tập thể người khi đưa đám ma đã bị vật trắng đen vô thường gắp đi, và từ đó không có tin tức gì. Điều này lôi kéo sự lưu ý của Trương Đạo Lĩnh, bởi vì Trương Đạo Lĩnh biết rất rõ khi Xích Luyện Quân luyện thần công, hắn ta phải hấp thụ nguyên khí của nhiều người; và những người bặt tăm này có lẽ đã bị Xích Luyện Quân bắt để hấp thụ nguyên khí. Trương Đạo Lĩnh không từ bỏ bất kì mối manh nào, bắt đầu Nhận định sự việc vật lạ gắp người.

Xem thêm