Dẫn Độ Linh Hồn

Soul Ferryman (2014)

Nội dung phim

Dẫn Độ Linh Hồn, Soul Ferryman 2014

bác bỏ thê thiếp bác bỏ

Phim Dẫn Độ Linh Hồn: Hạ Đông Thanh, 24 tuổi, là sinh viên đang lập cập kiếm việc làm thêm thì một ngày thu được email công bố tuyển người của tiệm tạp hoá 444. Cậu chiếm hữu đôi mắt âm dương nên đã có một cuộc sống không vui lòng gì từ nhỏ ở cô nhi viện. Sau khi đi làm thì phát hiện chủ tiệm hoá ra chính là Hắc Vô Thường chuyên dẫn độ linh hồn. Từ đó, cuộc sống của Hạ Đông Thanh gặp mặt phần đông biến chuyển.

Xem thêm