Hạo Lan Truyện

The Legend of Hao Lan (2019)

Nội dung phim

Phim Hạo Lan Truyện kể về thời chiến quốc giao đấu Tần – Triệu khốc liệt. Lý Hạo Lan (Ngôn Cẩn Ngôn thủ vai) là con gái Ngự sử Lý Hách – bị mẹ ghẻ hãm hại đến tình cảnh tan cửa nát nhà rồi cô bị bán đi. Sau đó Hạo Lan được Lã Bất Vi (Nhiếp Viễn thủ vai) mua rồi dâng cho Tần Vương. Hạo Lan được gả cho Tần Vương. Nàng cùng Lã Bất Vi đưa Tần Vương về Tần Quốc làm vua. Doanh Chính lên ngôi sau khi Tần Vương băng hà. Doanh Chính lên ngôi nghi ngại quan hệ cha con của mình vì sự đồn thổi trong trần gian chàng chính là con của Lã Bất Vi. Câu chuyện nhiều ẩn tạ thế chốn thâm cung sẽ ra sao mời Anh chị xem Hạo Lan Truyện tại zuiphim2.com.

Xem thêm
Hạo Lan Truyện,The Legend of Hao Lan